Categoriearchief: Overig

Een portret in Vrij Nederland

IMG-20140122-WA0000‘Senator Adri Duivesteijn over de PvdA, wonen en zijn dodelijke ziekte’ is de titel van het portret dat vandaag, 22 januari 2014, in Vrij Nederland verscheen. Aan het portret gingen enkele intensieve inhoudelijke gesprekken met de auteurs, Max van Weezel en Jaco Alberts, vooraf. Vervolgens is het altijd de vraag hoe je ideeën en gedachten worden neergeschreven; of de tekst je bedoelingen ook werkelijk weerspiegelt. Lees verder

Share and Enjoy !

Shares

De wereld achter 38/37 of 37/38 – een verantwoording

Het debat over de Wet maatregelen woningmarkt 2014 is afgerond; dinsdag 17 december jl. werd het voorstel door de Eerste Kamer – met een 38/37 meerderheid – aangenomen. Het is het sluitstuk van een langlopend traject, dat al begon gedurende mijn wethouderschap in Almere maar in de Eerste Kamer officieel startte met mijn maidenspeech op 5 maart 2013. Al die tijd heb ik de verhuurderheffing, in de door de minister voor Wonen en Rijksdienst voorgestelde vorm, consequent ter discussie gesteld. Iedereen wist dat ik tegen was; dat kon geen verrassing zijn. De stemververhouding had, kortom, ook 37/38 kunnen zijn. Ik voel mij dan ook verplicht om, nu de storm is gaan liggen, een inkijk(je) te geven in de film waarin ik in de afgelopen twee weken een centrale rol speelde. Lees verder

Share and Enjoy !

Shares

Behandeling Wet maatregelen woningmarkt 2014

Vandaag wordt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Over verschillende ingrediënten van de wet – waaronder de verhuurderheffing, een heffing die oploopt tot €1,7 miljard en die door verhuurders moet worden opgebracht – is eerder gesproken. Langs de lijn van de wetsvoorstellen ‘huurverhoging op grond van inkomen’ en ‘huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudens’ heb ik op 13 februari 2013, tijdens mijn maidenspeech, gereageerd op het hoofdstuk Woningmarkt in het regeerakkoord, als ook op het door het kabinet met D66, CU en SGP afgesloten woonakkoord. Op 12 maart 2013 is daar, in de gezamenlijke behandeling van de Wet verhuurderheffing, vervolg aan gegeven. Vandaag wordt er verder gedebatteerd. Ten behoeve van dit debat, hier mijn maidenspeech en hier de handelingen van de gezamenlijke behandeling.

Share and Enjoy !

Shares

Juryrapport ‘bouwen op elkaar’ in Den Haag gepresenteerd

In mei 2013 schreef de gemeente Den Haag een prijsvraag uit, waarbij ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals werden uitgedaagd om te komen tot een vernieuwend, creatief en uitvoerbaar concept voor hoogbouw van tenminste dertig meter. Juist omdat het hier een onderscheidende prijsvraag betrof – het ging nu eens niet om gebiedsontwikkeling of architectuur – was ik graag bereid de jury (die bestond uit Elco Brinkman, Rients Dijkstra, Wil van der Hoek en Karin Laglas) voor te zitten. Op woensdag 20 november presenteerde ik het juryrapport. Lees verder

Share and Enjoy !

Shares

Bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst RRAAM getekend

Vandaag, 20 november 2013, ondertekenden de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, en de wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere, mijn opvolger Henk Mulder, de Bestuursovereenkomst en bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst voor het gebied Amsterdam/Almere/Markermeer. Een historisch moment: met de ondertekening van beide overeenkomsten worden de positie en betekenis van Almere binnen de Metropoolregio Amsterdam definitief bestendigd, en wordt de stap van planvorming naar een concrete uitvoering – die met het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (2010) reeds was ingezet – gecontinueerd. Lees verder

Share and Enjoy !

Shares

“Welkom bij de zelfbouwrevolutie”

“In de Nederlandse huizenbouw is een grote ommekeer gaande. De burger gaat zijn eigen huis bouwen. En dat heeft enorme maatschappelijke veranderingen tot gevolg. Voor regelgeving en aannemer, voor de projectontwikkelaar en de uniformiteit van onze steden. Voor ambtenaar, politiek en zelfs voor onderwijs. Dit is Tegenlicht. Welkom bij de zelfbouwrevolutie.” VPRO’s Tegenlicht van 18 november 2013 (titel: ‘Bouw ’t zelf!’) stond in het teken van de verschuiving van aanbod- naar vraaggestuurde woningbouw. Voor mij betekent de uitzending een doorbraak. Wat wij in Almere met IkbouwmijnhuisinAlmere reeds in 2006 hebben geïntroduceerd – het principe van zelfbeschikking in de woningbouw – lijkt nu op grotere schaal te worden ingezet, soms principieel, soms in antwoord op de crisis. Op steeds meer plekken krijgen mensen de kans om zélf concreet en actief inhoud te geven aan het eigen wonen. Het zijn niet langer de institutionele partijen die voor burgers bouwen; woningen worden (weer) door burgers gebouwd. Wat dat met een stad en samenleving doet, toont Tegenlicht.  Lees verder

Share and Enjoy !

Shares

‘Bouw het zelf!’ in VPRO’s Tegenlicht op 18 november

Op 18 november 2013 besteedt VPRO’s Tegenlicht aandacht aan het feit dat zelfbouw steeds populairder wordt in Nederland. “Bouwen ‘vanuit de vraag’ zorgt ervoor dat het monopolie op smaak niet langer bij projectontwikkelaars en grootaannemers ligt. Zo krijgt elk huis weer een verhaal”, staat er op de website te lezen.

HK 2Naast onder andere stedenbouwer/architect Winy Maas, conceptontwikkelaar Jacqueline Tellinga en enkele zelfbouwers, ben ik geïnterviewd voor de uitzending. Mijn bijdrage baseerde ik – natuurlijk – op alle ervaringen die ik in mijn werkzame leven heb opgedaan, maar in het bijzonder op het essay ‘Stadsleven, nu van burgers’, die ik niet lang voor de opnames schreef. Lees verder

Share and Enjoy !

Shares

Kijkje in het privé domein van een publiek persoon

Naar aanleiding van het vertrek van de burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel, is er een discussie ontstaan over de rechtspositieregeling van openbaar bestuurders, met in het bijzonder de wachtgeldregeling en de sollicitatieplicht. Voor de Almeerse PVV en De Telegraaf aanleiding om weer eens wat publieke personen (bij voorkeur links) te beschimpen. Zo ook ondergetekende. De generalisaties winnen het bij hen vrijwel altijd van een verdieping in individuele situaties. Hoor en wederhoor zou wel eens kennis kunnen generen, die de vooringenomenheid diskwalificeert. Beter is het dan om maar niet te vragen.

Voor diegenen die wel oprecht geïnteresseerd zijn; hier een kijkje in het privé domein van een publiek persoon.

Share and Enjoy !

Shares