Behandeling Wet maatregelen woningmarkt 2014

Vandaag wordt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Over verschillende ingrediënten van de wet – waaronder de verhuurderheffing, een heffing die oploopt tot €1,7 miljard en die door verhuurders moet worden opgebracht – is eerder gesproken. Langs de lijn van de wetsvoorstellen ‘huurverhoging op grond van inkomen’ en ‘huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudens’ heb ik op 13 februari 2013, tijdens mijn maidenspeech, gereageerd op het hoofdstuk Woningmarkt in het regeerakkoord, als ook op het door het kabinet met D66, CU en SGP afgesloten woonakkoord. Op 12 maart 2013 is daar, in de gezamenlijke behandeling van de Wet verhuurderheffing, vervolg aan gegeven. Vandaag wordt er verder gedebatteerd. Ten behoeve van dit debat, hier mijn maidenspeech en hier de handelingen van de gezamenlijke behandeling.

Share and Enjoy !

Shares