1975/1989

1989

 • In 2012 beschrijft Joost Blasweiler, projectleider in de onder andere de Rivierenbuurt in Den Haag zijn impressies van de Haagse stadsvernieuwing uit de jaren tachtig van de vorige eeuw.
 • het gangbare, een pleidooi voor de kwaliteit van volkshuisvesting en stedenbouw, Red. Werkgroep 5×5, Amsterdam (De Balie)
 • Initiatief en inspiratie, Thema’s voor de kwaliteit  van volkshuisvesting en stadsontwikkeling, Red. Werkgroep 5×5, Amsterdam (De Balie)

 1988

 • ‘Verantwoording’, in: Visie op de stad. Charles Vandenhove in de Stationsbuurt Den Haag, samenstelling en redactie Victor Freijser, Rotterdam/Den Haag
 • ‘Verantwoording’, in: Visie op de stad. Alvaro Siza in de Schilderswijk Den Haag, Dorien Boasson
 • De architecten die wij zoeken volgen geen stromingen na: maar zij vertegenwoordigen zelf een opvatting. Een vraaggesprek met Adri Duivesteijn door Hans van Dijk en Rob de Graaf. Archis, 1988-05 – Interview Archis

1986

 • ‘Verantwoording’, in: Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein, Haags Gemeentemuseum / Gemeente Den Haag

1985

 • Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit, Haags Gemeentemuseum, Den Haag

1980

 • Op 3 november werd ik door de gemeenteraad benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing. Een van de vraagstukken die ik zou aantreffen was de omstreden plannen voor de verkeersafwikkeling rondom het centrum van Den Haag. Omdat ik ervan uitging dat ik het met mijn collega’s College-leden niet eens zou worden heb ik gewerkt aan een minderheidsstandpunt. De notitie waarin mijn standpunt was verwoord had bij de behandeling van de voorstellen zo’n impact dat mijn collega wethouder Chris Nyqvist bereid was tot nader overleg. In dit overleg zijn wij al in december, net voor het kerstreces, tot een ‘historisch compromis’ gekomen. Daarmee werd de patstelling doorbroken. Dit besluit is het begin geweest van het herstel van de Haagse Binnenstad en daarmee ook van de stadsvernieuwing in Het Oude Centrum en Kortenbosch. De nota is nooit officieel gepubliceerd geweest. Op 21 juni 2016 heb ik hem toegevoegd aan mijn openbare archief op de website. 1980 – Notitie Dwarswegenproblematiek Adri Duivesteijn

 1979

 • Initiatiefvoorstel inzake inkorting Prins Bernhardviaduct, Gemeenteraad Den Haag (met Joop ten Velden)

1975

 • In november 1975 publiceerde ondergetekende met Joop ten Velden – met bijdragen van Chris Jagtman – de Ontwerpnota Stadsvernieuwing in Den Haag. In onderstaande link is een dossier opgenomen met daarin de aanbiedingsbrief aan de stad en de raad, de ontwerpnota zelf en enkele recensies die als gevolg ervan zijn verschenen. De ontwerpnota zou in 1980 door de gemeente Den Haag worden omgezet ineen nieuwe aanpak voor de stadsvernieuwing, daarbij maakte de invoering van de projectorganisatie stadsvernieuwing (POS) een einde aan het per afdeling en/of dienst wisselende gemeentelijke beleid. Vanaf dat moment was er sprake van een integraal beleid vanuit de Gemeente dat in samenspraak met de buurt en haar vertegenwoordigers tot stand kwam.
 • In dit verband is ook het In Memoriam voor Chris Jagtman van betekenis. Dit IM kunt u vinden onder de link https://www.adriduivesteijn.nl/in-memoriam-chris-jagtman/

Share and Enjoy !

Shares