Homerus, aller zelfbouwers verenigt u!

Wederopbouw, de Stadsvernieuwing en de VINEX, nooit hebben burgers in ons land echt principieel het recht gekregen om als woonproducent zelf te voorzien in hun eigen wonen. Het ontwerpen van woonwijken en woningen was voorbehouden aan professionals (woningcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars), zij deden dit voor ons!

Met Roombeek in Enschede en het Homeruskwartier in Almere begon in ons land de revolutie van de zelfbouw. De ‘Staalkaart van Particulier Opdrachtgeverschap: Homeruskwartier’maakte het mogelijk dat op 1400 kavels huishoudens uit alle lagen van de bevolking samen in Almere een unieke wijk tot stand konden brengen. Een wijk waar niet één particulier gebouwde woning hetzelfde is, waar wonen en werken gemengd is, waar lagere, midden en hogere inkomens harmonieus samenwonen en waar architectonische verscheidenheid niet kunstmatig is, maar ontsprongen uit de fantasieën en wensen van de mensen die er wonen.

Dutch

Een zelfbouwwijk, tot stand gekomen in een tijd van grote economische crisis. De tijd waarin de bouw door institutionele projectontwikkelaars in heel Nederland volledig stilviel, zegevierde het Almere Principle ‘Mensen maken de stad’. Wat zou er, nu de economie aantrekt, en meer burgers financiële ruimte krijgen, nog niet allemaal kunnen vrijkomen aan creatieve energie? En juist op dat moment laat de gemeente Almere, de burgers die zelf willen bouwen concurreren met de institutionele markt van projectontwikkelaars.

Daarvoor lanceerde de gemeente  Almere op 5 februari 2016, een nieuw 🙂 woonproduct “Bouwen voor een ander”, in notabene de Staalkaart van Particulier Opdrachtgeverschap: Het Homeruskwartier in Almere Poort. Juist daar waar de gemeente de burgers heeft uitgedaagd om met al hun creativiteit, energie en geld bij te dragen aan de diversiteit van de stad zet de gemeente de deur weer wagenwijd open voor de commerciële woningbouw die zich juist wordt gekenmerkt door een kunstmatige diversiteit en waarvan culturele dimensie maar al te vaak schraal is.

Wethouder Tjeerd Herrema: ‘Voor zelfbouwers is het natuurlijk belangrijk dat hun wijk helemaal wordt afgebouwd. Daarnaast is dit nieuwe product ideaal voor mensen die graag in zo’n bijzondere zelfbouwomgeving willen wonen, maar zelf een woning bouwen een te grote stap vinden.’

Zo zijn wij weer terug bij af. De zelfbouwers worden bedankt. Zij hebben hun creativiteit, energie en geld mogen investeren in crisistijd. Nu het bouwen voor projectontwikkelaars weer winstgevend wordt keert de gemeente Almere terug naar een bouwbeleid waar Nederland – en Almere in het bijzonder – al vol mee staat maar nu met dit verschil ‘dat de woonconsument zijn kant en klare woning kan kopen in “zo’n bijzondere zelfbouwomgeving”. Hoe cynisch kan je zijn.

Dag Almere Principle: ‘Koester Diversiteit’ en ‘Mensen maken de stad’. Op de woonmarkt van Almere bent u voortaan ook in de Staalkaart van Particulier Opdrachtgeverschap: Homeruskwartier weer gewoon een woonconsument.

Een ding weet ik zeker, als ik zelfbouwer in het Homeruskwartier was, zou ik mij diepgaand in de steek gelaten voelen. Sterker nog ik zou er heftig tegen protesteren.

Homerus, aller zelfbouwers verenigt u

Alleen en met elkaar.  

Adri Duivesteijn, Oud Wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Almere (2006-2013).

Almere zoekt marktpartijen voor zelfbouwkavels – Vastgoedmarkt.nl http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2016/02/02/almere-zoekt-marktpartijen-voor-zelfbouwkavels

Share and Enjoy !

Shares