Juryrapport ‘bouwen op elkaar’ in Den Haag gepresenteerd

In mei 2013 schreef de gemeente Den Haag een prijsvraag uit, waarbij ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals werden uitgedaagd om te komen tot een vernieuwend, creatief en uitvoerbaar concept voor hoogbouw van tenminste dertig meter. Juist omdat het hier een onderscheidende prijsvraag betrof – het ging nu eens niet om gebiedsontwikkeling of architectuur – was ik graag bereid de jury (die bestond uit Elco Brinkman, Rients Dijkstra, Wil van der Hoek en Karin Laglas) voor te zitten. Op woensdag 20 november presenteerde ik het juryrapport.


De aanbeveling die de jury doet, is om drie deelnemers – te weten a) Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid van Studiohecht i.s.m. ABT bv uit Den Haag, b) HOGE Vrijheid van Martijn van der Hijden architecten en Rick Bruggink, IAA Architecten uit Amsterdam en c) Tree of life, van E.A. Paymans, SYNarchi uit Roosendaal – de kans te geven om hun visie te vertalen in een haalbaar plan. Later kan dan (bestuurlijk) worden afgewogen welk plan tot uitvoering mag worden gebracht. Daarbij heeft de jury de gemeente opgeroepen om de juridische condities te creëren om de realisatie van het uiteindelijke plan mogelijk te maken. Tevens mag van de gemeente een actieve inbreng worden verwacht in de coördinatie en ondersteuning, omdat nu al te verwachten is dat een veelvoud van gemeentelijke afdelingen en diensten bereid moet zijn mee te werken aan de uitvoering van het plan.

Wat ik bijzonder vind, is dat de prijsvraag laat zien dat – mits de gemeente bereid is haar conventionele werkwijze aan te passen en daadwerkelijk ondersteunend is – gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap voet aan de grond kan krijgen. De gemeente Den Haag kan hiermee baanbrekend werk verrichten en zo van betekenis zijn voor een verbreding van het concept van particulier opdrachtgeverschap. Het mag duidelijk zijn dat het slagen van gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap een grote stimulans zal zijn voor zowel de bouwwereld – met al haar disciplines – als de gemeentelijke bouwpraktijk.

Lees hier het volledige juryrapport. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Den Haag of de website van Architectuur Lokaal.

Share and Enjoy !

Shares