CV

copy-Are-you-linving-your-dream.jpgAdri Duivesteijn (PvdA) is al 45 jaar intensief betrokken bij de kwaliteit van woningen, architectuur, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, en de rol van de eindgebruiker daarbinnen.

Sinds februari 2013 is Duivesteijn lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (commissies: Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning).

Daarvoor was hij wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in de gemeente Almere; in 2006 vroeg de Almeerse PvdA fractie hem inhoud te geven aan de Rijkstaakstelling om 60.000 nieuwe woningen te accommoderen. Daartoe formuleerde hij, samen met duurzaamheidsexpert en architect William McDonough de ‘Almere Principles’, de op ‘cradle-to-cradle’ gebaseerde principes die ten grondslag liggen aan de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Ook introduceerde Duivesteijn het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ en later de regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’, waarmee mensen op grote schaal in de gelegenheid worden gesteld zelf inhoud te geven aan hun eigen woon- en leefomgeving.

Van Den Haag naar NAiEerder in zijn carrière was Duivesteijn lid van de Tweede Kamer, (de eerste) directeur van het Nationaal Architectuurinstituut in Rotterdam en wethouder in de gemeente Den Haag, waar hij verantwoordelijk was voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Hij startte er het programma ‘Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit’, waarmee hij zowel een architectonische als sociale vernieuwing van stadsvernieuwingswijken nastreefde, en gaf opdracht voor de bouw van een nieuw stadhuis in het hart van de stad. In 2014 kreeg Duivesteijn uit handen van burgemeester Jozias van Aartsen de hoogste onderscheiding van Den Haag, de Gouden Erepenning – waaraan verbonden het ereburgerschap – uitgereikt, voor zijn verdiensten voor die stad.

Zie hier het volledige CV (ook beschikbaar in Engels).

Share and Enjoy !

Shares