Loopbaan

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Archis – Volume – 2013 – ….
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) ….
 • Lid Programmacommissie PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen – 2016-2017
 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 2013-2015
 • Wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere, 20 april 2006 – 21 maart 2013, vanaf april 2010 tevens loco Burgemeester
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 17 mei 1994 – 31 mei 2006 – oa vice fractievoorzitter PvdA
 • Directeur Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam, 1990-1994
 • Wethouder Stadsvernieuwing en Ruimtelijke Ordening van ‘s-Gravenhage, 3 november 1980 – 20 juli 1989; vanaf 1986 tevens locoburgemeester
 • Lid gemeenteraad van ‘s-Gravenhage, 24 januari 1975 – 1 november 1989
 • Docent HBO/SO (Stichting Opleiding tot Sociale Arbeid) te Rotterdam,1975 -1980
 • Oprichter en Hoofdredacteur wijkkrant “De Schilderswijker”, 1971-1975
 • Vicevoorzitter wijkberaad “Schilderswijk-Kortenbosch”, 1969-1971
 • Vicevoorzitter Jongeren Aktiegroep Schilderswijk (JAS), 1969-1971
 • Kok ‘Kurhaus’ te Scheveningen, van 1968-1969 – 1968-07-29 – Mijn eerste arbeidscontract Kurhaus

Share and Enjoy !

Shares