1995/2005

2005

 • ‘Herstel van vertrouwen komt te voet’, Bouwend Nederland. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Zonder plan wordt Nederland niet mooier’, De Volkskrant, 17 januari
 • ‘Bewoners betrekken bij herstructurering’, Haagsche Courant, 18 januari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Dibbetstraat: vijf dingen die een wethouder kan doen’, Haagsche Courant, 9 februari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Grote werken juist weer uitvoerbaar maken’, Financieel Dagblad, 24 februari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Concurrentie is voorwaarde voor nieuwbouw’, De Volkskrant, 28 februari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Linkse meerderheid geeft hoop’, De Volkskrant, 12 maart (met Arda Gerkens en Tiny Kox)
 • ‘Progressieve samenwerking is geen illusie’, Het Parool, 30 april
 • ‘De noodzaak van inspirerend opdrachtgeverschap’, 19 mei, i.h.k.v. de Gouden Piramide. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Mens, durf te wonen’, 30 mei (toespraak bij boekpresentatie ‘Thuis’). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Rotterdam: kleurrijk knooppunt met wereldpotentie’, Socialisme & Democratie, nr. 4. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De “Rotterdamwet” deugt niet’, Socialisme & Democratie, nr. 10. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Er is meer tussen markt en overheid’, NRC Handelsblad, 28 oktober. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Privatisering: Waarom zoveel haast met Schiphol?’, Trouw, 15 december
 • ‘Vitruvius waer bestu bleven? Op zoek naar nieuw en krachtig opdrachtgeverschap’, Ruimte in Debat, nr. 6 (met Willem Minderhout). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Voorwoord’, in: Het zou vanzelfsprekend moeten zijn… Projectmatig werken bij de gemeentelijke overheid, Enrico Kraijo, Utrecht (Lemma). Lees hier de volledige publicatie.

2004

 • ‘De wonderbaarlijke verdwijning van de multiculturele samenleving’, NRC Handelsblad, 23 april
 • ‘Irak is toe aan een nieuwe agenda’, De Volkskrant, 24 juni

2003

 • ‘Links kan profiteren van tweestromenland’, De Volkskrant, 14 juni

2002

 • ‘VVD laat burgers in de kou staan’, NRC Handelsblad, 24 januari
 • ‘We moeten weer leren om steden te maken’, Algemeen Dagblad, maart. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Noden en behoeften in onze toekomstige zorg’, Socialisme &  Democratie, nr. 3
 • ‘De revolutie der buitengeslotenen’, themanummer Na de Dreun, Socialisme & Democratie, nr. 5/6
 • Rubik’s ruimte. Naar een andere combinatie van stad, glas en land in de Deltametropool, Nota PvdA-PvdA-Tweedekamer (met Staf Depla en Harm-Evert Waalkens)

2001

 • ‘De paprikawerking van Nederland’, Pantheon nr. 1. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Postpaarse ruimtelijke ordening’, Bouw
 • ‘Redt de Zwarte Madonna!’, Bouw, februari (column)
 • ‘Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef’, Bouw, februari (column)
 • Geen vrijblijvend spel’, Bouw, maart (column)
 • ‘Oproep tot inspraak’, Bouw, april (column)
 • ‘De ordening van de ordening’, Bouw, mei (column)
 • ‘Rijksdag en Tweede Kamer’, Bouw, juni (column)
 • ‘Voor een progressief kabinet is meer nodig dan kritiek op Paars’, De Volkskrant, 21 mei
 • ‘Bouwen in de wei moet meer kosten’, Het Parool, 23 mei (met Staf Depla en Wouter Gortzak)
 • ‘Wonen is leven. Naar een nieuwe visie op het woonbeleid’, Historisch tijdschrift
 • ‘Wie heeft het voor het zeggen?’, juni (lezing Hogeschool voor de Kunsten). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Slim’, Bouw, juli (column)
 • ‘Ontspannen Woningbouw’, Bouw, september (column)
 • ‘Herwaardering overheid stelt eisen aan PvdA’, De Volkskrant, 8 november (met Jet Bussemaker)
 • ‘Voorwaarts naar Stedenland’, Geografie. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Stedeling moet eigen stad maken’, Algemeen Dagblad, 8 december. Lees hier de volledige publicatie.
 • Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal (A. Einstein). Een voorzet van de PvdA voor een nieuwe coalitie tussen politiek en kunst, Discussienota PvdA-Tweedekamerfractie (met Judith Belinfante)
 • Wonen doen we zelf,  Discussienota Kenniscentrum Ruimte en Milieu, Werkgroep Wonen
 • Open land, groene steden, Discussienota Kenniscentrum Ruimte en Milieu, Commissie Vijfde Nota

 2000

 • Wonen, zorg en dienstverlening. Een zorg voor vandaag, Discussienota (met Lucy Kortram en Khadija Arib)
 • Notie van ruimte. Op weg naar de Vijfde Nota ruimtelijke ordening, Parlementaire Werkgroep, Den Haag (Sdu)
 • ‘Laat politiek weer ergens over gaan!’, De Volkskrant, 11 maart
 • ‘Wonen, ben je zelf. Bewoner kan opkomen voor eigen huis’, Bouw, februari (column)
 • ‘Naar een Nationaal Ruimtelijk Planbureau. Nationale ruimtelijke ordening in internationaal perspectief’, NIROV Europlan Bulletin
 • ‘Ruimteschild moet Europa een zorg zijn’, De Volkskrant, 9 september
 • ‘Kabinet pakt ruimteverspilling nauwelijks aan’, De Volkskrant, 30 december (met Jeroen Dijksselbloem). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De Paarse methode met meer ideële gedrevenheid – de noodzaak van een nieuw paradigma’, Socialisme & Democratie, nr. 11
 • ‘Wat is er eigenlijk mis met een campagne-partij? Het perspectief van de gemeentelijke democratie’, Socialisme & Democratie, nr. 12
 • ‘HSL en culturele identiteit’, Bouw, mei (column)
 • ‘Wonen en zorg’, Bouw, juni (column)
 • ‘Paars Wonen’, Bouw, augustus (column)
 • ‘Naar een nationaal Ruimtelijk Planbureau’, Bouw, september (column)
 • ‘Handleiding voor het lezen van de Vijfde Nota’, Bouw
 • ‘Palladio, Plecnik en thuis’, Bouw
 • ‘Nederland als one-liner’, Bouw
 • ‘De ondragelijke lichtheid van het ‘persoonlijk’ wonen’, Bouw

 1999

 • ‘De zeggenschap over het wonen behoort de burgers toe. Pleidooi voor individueel opdrachtgeverschap’, Architectuur Lokaal, nr. 22. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Groei, groei en nog eens groei’, Bouw, februari (column)
 • ‘Ontwikkeling corridors is overbodig’, NRC Handelsblad, 2 februari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Ik geneer me voor je uitspraken’, De Volkskrant, 30 april. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Dertien stellingen over de VINEX, Bouw, juli/augustus (column). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Een nieuwe vernieuwingsronde’, april (lustrumbijdrage Forum voor stedelijke vernieuwing). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘CDA moet zich helder uitspreken over grondbeleid’, NRC Handelsblad, 25 november
 • ‘Het bouwfonds als bondgenoot’, Bouw, oktober (column)
 • ‘Vinex, architectuur van aanbod’, in: Jaarboek Architectuur in Nederland 1998-1999, Rotterdam (NAi). Lees hier de volledige publicatie.

1998

 • ‘Minister van stedelijke vernieuwing’, Bouw, januari (column)
 • Wonen na 2001. Het PvdA-verkiezingsprogramma over het woonbeleid, SerViCe. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Als ik de SEV was’, Het Experiment (SEV-blad). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Wonen’, MO Samenlevingsopbouw. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Herstructurering van bovenaf diskwalificeert zittende bewoners’, Binnenlands Bestuur. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Vrije ruimte voor de toekomst’, Bouw, april (column). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De burger als woonproducent’, Bouw, mei (column)
 • ‘Geef het wonen terug aan de burger’, 27 juni (lezing Nacht van de Architectuur). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Waar is de vakminister?’, Bouw, augustus (column). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Wachten op telefoontje niet meer van deze tijd’, De Volkskrant, 8 augustus. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Kunstwerk Struycken kan stootje velen’, De Volkskrant, 29 augustus. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Achter de façade van glitter en goud, 2 oktober (voordracht Architectenregister). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Deadlines’, Bouw, oktober (column)
 • ‘De macht van de media, van Tommel tot Hoedemans’, 23 oktober (speech tijdens het symposium n.a.v. ‘duizend dagen kamervragen’ van Hans Jeeker). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Vijfde Nota ruimtelijke ordening en Schiphol, Bouw (column)
 • ‘Instituut VN wint het na 50 jaar van de Mensenrechten’, De Volkskrant, 7 december

1997

 • ‘De burger als opdrachtgever’, in: Land in zicht! Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam (Bert Bakker)
 • ‘Vijf ontwikkelingslijnen voor de Randstad’, PvdA-Tweedekamerfractie
 • ‘Het Wilde Wonen vereist collectieve planning’, NRC Handelsblad, 22 mei. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Wonen na 2001. Pleidooi voor een sociaal-democratische heroriëntatie op het wonen’, in: Enkele eenvoudige gedachten t.b.v. het PvdA-verkiezingsprogramma, Pvda-Tweedekamerfractie (met Peter Dordregter). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De missie van Rottenberg is nog lang niet volbracht’, De Volkskrant, 28 juni (met Rob Oudkerk en Rick van der Ploeg)
 • ‘Ruimte en de kunst van het combineren’, De Volkskrant, 6 september (met Rick van der Ploeg)
 • ‘Ik herinner mij vele levens’, Bouw, september (column)

 1996

 • Een ongedeelde stad. Voorstellen van de PvdA voor een Wet Individuele Huursubsidie (ihs) die de toegankelijkheid van het wonen voor lagere inkomensgroepen tot de gehele stad verbetert, PvdA-Tweedekamerfractie (met Rick van der Ploeg)
 • De koopwoning bereikbaar. Een sociale koopsector voor lagere inkomens, PvdA-Tweedekamerfractie (met Rick van der Ploeg). Lees  de volledige publicatie: Boekje De koopwoning bereikbaar def
 • ‘Volkshuisvesting verwordt tot sorteermachine’, De Volkskrant, 2 januari
 • ‘De stad als spiegel van de samenleving’, Woningraad Magazine, nr. 3. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Wie woont moet kunnen kiezen’, De Volkskrant, 16 juli (met Rick van der Ploeg)
 • ‘Huur moet volgend jaar minder omhoog’, NRC Handelsblad, 25 november

1995

 • Bewonersinvloed in de volkshuisvesting, Delft (Delftse Universitaire Pers) (met Hugo Primus en Iris Smid et al.)
 • ‘Voorwoord/Verantwoording’, in: Stadhuis/Bibliotheek. Stadhuis/Bibliotheekcomplex van Richard Meier in Den Haag, Fred Feddes, Victor Freijser en Olof Koekebakker, Rotterdam (NAi)
 • ‘Overmacht corporaties schaadt volkshuisvesting’, De Volkskrant, 23 september
 • ‘Volkshuisvesting: geen kwestie van vertrouwen’, 20 september. Lees hier het volledige artikel.

Share and Enjoy !

Shares