Een brief ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Jorritsma

BriefVandaag, 3 september 2015, neemt Annemarie Jorritsma afscheid als burgemeester van Almere. Ter gelegenheid van dit afscheid schreef ik een brief aan de gemeenteraad, om mijn respect en oprechte waardering uit te spreken voor de wijze waarop Annemarie Jorritsma, als burgemeester en als persoon, bestuurlijk de ruimte heeft gecreëerd om een kansrijke doorontwikkeling van de nog zo jonge stad Almere mogelijk te maken. In de periode Jorritsma, want zo mag je het wel noemen, heeft de stad z’n adolescentie achter zich gelaten. Zowel in de hardware als in de software van de stad is er bestuurlijk en beleidsmatig een basis gelegd voor een doorontwikkeling van Almere naar een volwassen en complete stad voor zowel haar eigen inwoners als voor de Regio. Een doorontwikkeling waarin heel veel mogelijk is, want naast de vroegere pioniersgeest is er in Almere – ook in dit tijdsgewricht (!) – nog alle ruimte voor vernieuwing. Vernieuwingen die in de bestaande steden vaak nog maar moeizaam tot stand komen, verlopen in Almere soepel en elegant. De fundamentele verandering van woonconsument naar woonproducent, waar de familie Jorritsma zelf de voorbeeldige illustratie is, is daarvan slechts een voorbeeld.

Lees hier mijn volledige brief.

Share and Enjoy !

Shares