Met mij

“We houden de huurders gevangen” (mei 2015, Aedes Magazine)

In aanloop naar het afscheid van de Eerste Kamer, interviewde Hanneke Nagtzaam – Aedes Magazine – mij over de geschiedenis en de toekomst van ons wonen, met daarin een belangrijke rol voor de Wooncoöperatie. Lees hier het volledige artikel.

“Ik zit hier niet om te pleasen” (mei 2015, Politiek)

Milja de Zwart en Gijs Korevaar interviewden mij voor de tweede editie van het nieuwe blad ‘Politiek’. Het interview vond plaats niet lang na de discussie over de vrije artsenkeuze in de Eerste Kamer, en werd ook zo geïntroduceerd: “Vanwege zijn verzet tegen het schrappen van de vrije artsenkeuze uit de basisverzekering tegen ziektekosten, werd hij publiekelijk weggezet als beroepsdwarsligger. Als iemand die de randen opzoekt, immer moeite heeft gehad in de pas van zijn partij te lopen.” Over de PvdA, de ontwikkeling van de politiek en de vermarkting van ons publieke stelsel; lees hier het volledige artikel.

The Empowerment of ‘Self Power’ (mei 2015, Archis)

De nieuwste editie van het blad Volume, uitgegeven door Archis, heet ‘Self Building CIty’  en staat in het teken van de vraag of steden (en onze samenleving) van bovenaf georganiseerd moeten worden, of dat er een andere orde mogelijk is. “This Volume issue zooms in on housing and self-building as field of (inter)action.”

Voor het blad werd ik geïnterviewd door Arjen Oosterman. Het interview gaat over eureka-momenten en inspiratiebronnen, over de geschiedenis van de Nederlandse ruimtelijke ordening, maar vooral over de bewijslast dat zelfkracht leidt tot substantieel betere resultaten. Wanneer mensen de ruimte krijgen om de stad te maken, zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan met IkbouwmijnhuisinAlmere en IkbouwbetaalbaarinAlmere in het Homeruskwartier in Almere Poort, levert dat meer diverse, interessante, kleurrijke en ‘eigen’ wijken op.

Het volledige artikel is online te vinden.

“Ik kon mijn eigen arts kiezen. Daardoor leef ik langer” (20 december 2014, NRC)

Nog voor het debat over de vrije artsenkeuze in de Eerste Kamer, interviewde Coen Verbraak mij over mijn werkende leven, de PvdA en mijn ziekte. Door het debat kwam het interview in een ander licht te staan, en werd ook de “bijna-kabinetscrisis” er onderdeel van. Kern van het verhaal is het essay dat ik schreef, over het transactie-denken binnen de PvdA. “Hij is de ruilhandel tussen de partijen zat.” Lees hier (1) en hier (2) het volledige interview.

“Ik ken de diepe onzekerheid van de patiënt” (19 december 2014, Volkskrant)

Op 16 december 2014 werd de ‘Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten’ (33 362) in de Eerste Kamer behandeld. Onderdeel van die wet is de vrije artsenkeuze. Samen met PvdA-senatoren Marijke Linthorst en Guusje ter Horst stemde ik tegen dit wetsvoorstel. Jan Tromp interviewde mij over mijn beweegredenen, en over de situatie die ontstond na de verwerping van het wetsvoorstel. Lees hier het volledige interview.

Wibauts opvolger (augustus 2014, De Groene Amsterdammer)

Op 28 augustus verscheen De Groene Amsterdammer, met daarin een verhaal dat Marcel ten Hooven op basis van een interview met mij schreef. Het beeld is van Joost van den Broek. Het verhaal gaat onder andere over het wethouderssocialisme – bouwen doe je voor de bewoners – dat “Adri Duivesteijn als wethouder van Den Haag en Almere onomstotelijk heeft gerehabiliteerd”, maar ook over mijn jeugd, mijn opvattingen, de Schilderswijk, stadsvernieuwing en zelfbouw – en daarmee doe ik het portret eigenlijk nog tekort.

Het slot van het bijzonder mooi geschreven artikel: “Wat is zijn geheim? In Het boze oog definieert Komrij esthetiek als het domein van genot, het verlangen, de kwaliteit, de vrijheid. De politiek wordt volgens hem gekenmerkt door regulering, inperking, verstarring, nivellering. Het bijzondere van Duivesteijn is dat hij die wereld heeft gepenetreerd met de waarden van de esthetiek. Dat is waarschijnlijk het geheim van zijn succes. Hij zoekt geen zekerheid in een gefixeerd eindbeeld, maar ziet in dat hij met één groot, doordacht gebaar de verstarde orde kan doorbreken en vervolgens de dingen kan laten gebeuren. Zo schept hij ruimte voor het onverwachte, het niet-voorspelbare, zoals Constant dat deed in Nieuw Babylon. Hij bracht in Den Haag en later Almere de verbeelding aan de macht.” Lees hier het volledige portret.

Adri Duivesteijn, weer thuis in Den Haag (april 2014, Den Haag Centraal)

Op 4 april publiceerde Den Haag Centraal een verhaal van Casper Postmaa, op basis van een interview dat we een paar weken eerder hadden. In het interview wordt ingegaan op mijn werkzaamheden als wethouder van zowel Den Haag als Almere – “Almere deed ik als professional, Den Haag met mijn hart” -, op de “energie van de burger, John Lennon en de eindigheid van het leven”. Lees hier het volledige artikel.

We moeten wonen weer aan de mensen teruggeven (februari 2014, Cobouw)

Op 7 februari 2014 verscheen in Cobouw een interview dat een veelheid aan onderwerpen behandelt; het debat over de Wet maatregelen woningmarkt 2014, Almere en het grootschalige zelfbouwprogramma dat daar is geïntroduceerd – inclusief ‘Ikbouwbetaalbaar’ -, de systematiek van onze bouwwereld en het principe van de wooncoöperatie. Rode draad door het verhaal is dat het in ons wonen niet of nauwelijks meer over mensen gaat, en dat het tijd is voor een radicale omslag: “wonen is iets van jezelf. Iets heel primitiefs. Wij moeten wonen weer teruggeven aan de mensen.” Lees hier de inleiding (voorpagina); lees hier het volledige interview.

Echte verandering zorgt altijd voor strijd (februari 2014, Algemeen Dagblad)

Op 1 februari publiceerde het Algemeen Dagblad een interview, geschreven op basis van een gesprek dat ik had met journalist Herman Rosenberg tijdens een wandeling door Den Haag; van het door Richard Meier ontworpen Stadhuis naar de Vaillantlaan van Jo Coenen, de “levensader” van de Schilderswijk. Het is een terugblik op mijn werkzame leven, met in het bijzonder (wat is bereikt tijdens) mijn wethouderschap in Den Haag. Lees hier het eerste deel van het interview; lees hier het tweede deel.

Senator Adri Duivesteijn over de PvdA, wonen en zijn dodelijke ziekte (januari 2014, Vrij Nederland)

Het debat over de Wet maatregelen woningmarkt 2014 zette Vrij Nederland (mede) aan tot een uitgebreid interview. Na twee intensieve gesprekken verscheen op 22 januari het door Max van Weezel en Jaco Alberts geschreven portret. “Weinigen begrepen de ‘draai’ van Adri Duivesteijn. In sommige media werd hij weggezet als de zoveelste politicus met slappe knieën, de senator die was gezwicht voor het machtswoord van het kabinet. Maar lag het wel zo simpel? Voor Vrij Nederland vormden de politieke ophef en zijn ziekte de aanleiding met Adri Duivesteijn terug te kijken op zijn leven, zijn carrière en zijn rol binnen de PvdA.” Lees hier het volledige portret.

Duivesteijn legt vinger op zere plek in voor kabinet succesvolle slotweek (december 2013, Financieel Dagblad)

Naar aanleiding van de behandeling van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 in de Eerste Kamer (lees ook mijn verantwoording) publiceerde het Financieel Dagblad op 21 december een scherpe inhoudelijke analyse van Laurens Berentsen, waarin het debat in een breder perspectief wordt bezien. Kern ervan is dat het “ultieme verstandshuwelijk tussen de VVD en PvdA het grote verhaal mist om hervormingen aan de kiezer te verkopen”. Zie hier het stuk zoals het is gepubliceerd.

Afscheid van een visionair (maart 2013, Almere Vandaag)

Op 21 maart 2013 nam ik afscheid als wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere. Daags na mijn vertrek blikte Almere Vandaag terug op de laatste raadsvergadering. Lees hier het volledige artikel; zie hier het stuk zoals het is gepubliceerd.

Buitenhof (6 april 2006, VPRO)

Op 6 april lichtte ik in Buitenhof toe waarom ik, na twaalf jaar lid van de Tweede Kamer te zijn geweest, de stap zette naar Almere. In het interview is aandacht voor zowel mijn opvattingen over (het functioneren van) de Tweede Kamer en de PvdA, als de uitdaging die Almere mij bood om – bijna letterlijk – een stad te bouwen. In het interview zeg ik daarover dat Almere weliswaar (nog) geen lange geschiedenis heeft, maar dat je er wel geschiedenis kunt maken. In Buitenhof wordt met name stilgestaan bij mijn ideeën over de groei van de stad (Almere 2.0) en mijn ambitie om de zeggenschap over het wonen meer (en weer) in de handen van mensen zélf te leggen (IkbouwmijnhuisinAlmere en IkbouwbetaalbaarinAlmere). Het item start na 15.25 minuten en duurt ongeveer 10 minuten.

Adri Duivesteijn, opstandig in z’n eentje (september 2002, Volkskrant Magazine)

In 2002 schreef Corine Koole voor het Volkskrant Magazine over mij als “het harde commissielid” van de Enquêtecommissie Bouwfraude. “Hij onderzoekt, samen met z’n mede-commissieleden, de bouwfraude en vraagt zich soms af of hij de enige is die zich kwaad maakt.” Lees hier het volledige artikel; zie 2002-09-14 – Volkskrant Magazine

Gemeenteraadsbesluit plan Richard Meier (11 mei 1987, NOS)

Op 11 mei 1987 verkoos de gemeenteraad van Den Haag het plan van de Amerikaanse architect Richard Meier – voor de bouw van het Haagse Stadshuis – boven het plan van Rem Koolhaas. Na afloop van de gemeenteraadsvergadering, die tot diep in de nacht duurde, werd ik door de NOS geïnterviewd over het besluit. Zie hieronder het item; lees hier meer over het Haagse Stadhuis.


“Als je dan toch miljoenen gaat investeren, doe dat dan op de rotste plek van de stad” (december 1986, De Volkskrant)

Naar aanleiding van de bekendmaking dat ik – ik was toen wethouder Stadsvernieuwing en Ruimtelijke Ordening in Den Haag – de H.P. Berlageprijs zou ontvangen, verscheen in De Volkskrant een interview over “het haardvuur van 185 miljoen in het Spuikwartier, de noodkopers onder de migranten, de strijd tegen speculatie”. Lees hier het volledige artikel.

Share and Enjoy !

Shares