1990/1994

1994

  • De stad als bewuste schepping. Over architectuur en politiek, Rotterdam (Nai)
  • De verborgen opgave. Thuis in de stad, Rotterdam (NAi)
  • Investeren in stedelijke kwaliteit. Studieprogramma voor opdrachtgevers in de woningbouw, Rotterdam (NAi) (met Fred Feddes)
  • Het Haagse Stadhuis, Bouwen in een Slangenkuil, SUN Nijmegen (Adri Duivesteijn in samenwerking met Fred Feddes)

1993

  • Verantwoording’, in: Beleidsplan 1993-1996 Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam (NAi) (herziene versie van de oorspronkelijke uitgave in 1991)
  • ‘Het architectuurdebat, een intentieverklaring’, Het Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam (NAi)

 1990

  • ‘De stad en haar stedelijke vernieuwing’, in: Verleidelijk stadsbeeld. Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, redactie K. Bosma, Rotterdam (NAi)
  • ‘Epiloog’, in: Jo Coenen en de Vaillantlaan. Een nieuwe visie op stedebouw en stadsvernieuwing, Rotterdam (NAi)
  • Prix de Rome, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

Share and Enjoy !

Shares