Audio-opnamen met mij

Schipperskwartier, wel of niet slopen?
Deze audio-opname is gemaakt tijdens een vergadering van de overlegroep Het Vergeten Dorp (Schipperskwartier). De ambtenaren komen melden waarom zij van mening zijn dat het Schipperskwartier na de sloop van de wijk, vervangende en betaalbare nieuwbouw geen draagvlak heeft in de wijk en binnen de gemeente. De opname geeft een goed inzicht in hoe groot de kloof was tussen de opvattingen en de vertegenwoordigers van de bewoners van stadsvernieuwingswijken en de gemeentelijke ambtenaren van de dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Den Haag.

Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit
Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit zou een keerpunt brengen in de kwaliteit van de stadsvernieuwing in Den Haag en is de voorloper van de Werkgroep 5×5 die op nationaal het gebrek aan architectonische en culturele kwaliteit in de stadsvernieuwing aan de kaak stelde:

Stadhuis Den Haag – 1986-1989
De bouw van het stadhuis heeft een cruciale rol gespeeld in de vernieuwing van het centrum van Den Haag (of was het ‘s-Gravenhage). Bij de aanvang van de competitie voor het Haagse Stadhuis kwam er een hoop enthousiasme los maar ook verwondering en zeker ook tal van vragen.

Een van de eerste – meer serieuze – interviews in die tijd kwam voor rekening van Hanneke Groenteman. Curieus is vooral de  passage over de ‘saaiheid van de stad’. Het laat zien hoe de stad er in die tijd voor stond.

In 1994 neemt Ron Frezen, toen nog adjunct redacteur van Omroep West het initiatief voor een terugblik met beide ‘hoofdrolspelers’. De beide interviews geven een openhartig inzicht hoe politiek werkt maar ook hoe menselijke emoties en persoonlijke voorkeren daarin een rol spelen.

Op een groot aantal momenten heb ik ‘het stadhuisplan’ moeten toelichten en verdedigen. Vaak zijn dat presentaties aan de pers en bewoners van de stad. Een aantal keren mocht ik dat ook doen op congressen in het buitenland waar ‘urban-planning and renewal’ centraal stond. Ten behoeve van een congres in Los Angeles is er een audio en video-presentatie gemaakt. Alleen de audiopresentatie is nog in mijn bezit. Ik vind het een mooie uiteenzetting van de verschillende betekenissen van het stadhuisplan. Het fascinerende is bovendien dat de luisteraar aan de hand van de praktijk van vandaag kan beoordelingen of de ‘beloften’ zijn waargemaakt. De vrijmoedige afsluiting van de tolk laat iets van het ambivalente zien van het discours over het stadhuis.

Nederlands Architectuurinstituut (NAi) – 1989-1994
Eind 1993 wordt het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam geopend (thans: Het Nieuwe Instituut). Ter gelegenheid daarvan vinden er zowel bij de opening als bij mijn afscheid als directeur van het NAi een aantal interviews plaats. Deze zijn hieronder opgenomen:

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA – 1994-2006
Gedurende het lidmaatschap van de Tweede Kamer zijn er een verschillende interviews opgenomen. Hieronder een selectie:

Interview met Adri en John Duivesteijn over opgroeien in de Schilderswijk
Een mooi en persoonlijk interview dat op 2 september 1998 maakte Marjolein Uitzinger voor ‘De Woensdagbijlage’ van Avro Radio Journaal met John en Adri Duivesteijn met als centrale vraag hoe het was om op te groeien in de Schilderswijk. John was de oudste van een gezin van 10 kinderen. Hij was hoofdredacteur van de Wijkkrant de Schilderswijker en was initiatiefnemer en oprichter van het Volksbuurtmuseum in de Schilderswijk in Den Haag. John overleed als gevolg van de ziekte ALS op 24 september 2013.

Share and Enjoy !

Shares