2006/2012

2012

 • ‘Nieuwjaarstoespraak Almere, Stad van talenten’, tijdens: nieuwjaarsreceptie Gemeente Almere, 2 januari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Voorwoord’, in: Het verhaal Almere 2.0, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Voorwoord’, in: IkbouwbetaalbaarinAlmere Bouwboek, Gemeente Almere
 • ‘Verantwoording’, in: Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater, Gemeente Almere (met Ben Scholten, Berdien Steunenberg, Jan Slager en Carolien Schippers). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Almere Oosterwold: de innovatie van een traditie in Making City’, in: Almere Oosterwold: Land-Goed voor Initiatieven, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Empower people to make the city’, in: Actors, Agents and Attendants Social Housing – Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice, Andrea Phillips en Fulya Erdemci, Berlijn (Sternberg Press). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Mensen maken de stad’, Omroep Flevoland (gesproken column n.a.v 25 jarig bestaan Provincie Flevoland). Luister hier naar de column.
 • ‘Sturen en loslaten’, Financieel Dagblad, 4 juni
 • ‘Nederlandse woningbouwwereld weer met beide benen op de grond’,  in: Gesprekken over bouwcultuur, Architectuur Lokaal
 • ‘Woningcorporatie kan niet zonder ideologische veren’, Trouw, 5 april. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Zelfbouwstroom’ en ‘Bewonercoöperaties’, 20×20. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Manifest’, in Growing Green Cities, A Call To Action, Gemeente Almere (bidbook Floriade 2022). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De stad van de toekomst’, Architectenweb, december (column). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Zelfbouw: geen bijrol maar hoofdact in Almere’, Architectuurcentrum Aorta, december (column).
 • In 2012 beschrijft Joost Blasweiler, projectleider in de onder andere de Rivierenbuurt in Den Haag zijn impressies van de Haagse stadsvernieuwing uit de jaren tachtig van de vorige eeuw.

2011

 • De definitieve verankering van organische groei, Startdocument Bouwfabriek, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Verantwoording’, in: Mensen maken de stad: één wijk, vijf jaar, ervaringen en verhalen, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Gevangen in dogmatisch denken’, S+RO, nr. 5
 • ‘Innovatie, innovatie, innovatie’, S+RO, nr. 6. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘“Willen er zo graag iets moois van maken”’, Rooilijn, nr. 4 (in memoriam Dirk Frieling). Lees hier de tekst die is voorgedragen tijdens de begrafenis van Dirk Frieling.
 • ‘Discriminatie of bot taalgebruik?’, De Volkskrant, 22 februari. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Mensen maken de stad: tien ervaringen uit de Almeerse praktijk’, lezing tijdens: congres Bouwen aan de stad, Architectuur Lokaal, 21 april
 • ‘Pleidooi voor een radicale stelselherziening’, lezing tijdens: PvdA 1 mei lezing, 1 mei
 • ‘Waarom zit ik eigenlijk niet in de Eerste Kamer?’, De Volkskrant, 7 juni. Lees hier de volledige publicatie.
 • MKBA: van de smalle praktijk naar een breder afwegingskader, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De toekomst van de MKBA’, TPC, nr. 5
 • Landgoed Almere, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Hoe conjunctureel kan wetgeving zijn?’, in: Ruimtelijke planontwikkeling, het milieus en duurzaam ontwikkelen, Peter van de Laak en Jan Goedman, Den Haag (Sdu). Lees hier de volledige publicatie. 

2010

 • ‘Waarom IkbouwmijnhuisinAlmere, en waarom dit meerjarenprogramma particulier opdrachtgeverschap?’, in: IkbouwmijnhuisinAlmere Meerjarenprogramma, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘De toekomst van ons wonen ligt in de zelfbeschikking van de burger’, BenM, nr. 37/4 (met Marloes Konings). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Winstmaximalisatie wordt woonmaximalisatie’, Stadswerk Magazine, nr. 3. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Pleidooi voor een radicale stelselherziening’, Socialisme & Democratie, nr. 5/6. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Eeuwige liefde’, Spacemakers, mei (column). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Dicht de kloof tussen beeld en werkelijkheid! Spindoctors van de PVV laten vals licht over Almere schijnen’, Nieuwspoort Nieuws, nr. 2 (met Arno Visser). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Maak sectorale wetgeving ondergeschikt aan een nieuwe omgevingswet’, De Volkskrant, juli
 • ‘Een ander Nederland: Links, neem je verantwoordelijkheid’, De Volkskrant, september
 • ‘On horizons; this too shall pass’, lezing tijdens: congres On Horizons, Stichting Kunst in Openbare Ruimte, 4 november. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Karaktermoord op onschuldig initiatief’, De Volkskrant, 28 december. Lees hier de volledige publicatie.
 • Ikbouwmijn(Klok)huisinAlmere, Gemeente Almere (met Marloes Konings). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Naar analogie van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing: een integrale omgevingswet’, in: Bezinning op het omgevingsrecht. Essays over de toekomst van het omgevingsrecht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Voorwoord’, in: Architectuurgids Almere, Casla / Almere City Marketing (Pharos)

2009

 • ‘De burger als motor van het bouwbeleid’, De Volkskrant, mei. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Almere 2.0: Waar de wensen van mensen de kracht van de stad vormen’, in: Concept Structuurvisie Almere 2.0, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Almere IJland: Een synthese van belangen’, in: Ontwerpcasus Almere IJland, Gemeente Almere (met Maarten van Poelgeest en Anne Bliek). Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘In Almere Hout Noord krijgt het Almere Principle ‘Mensen Maken de Stad’ inhoud’, in: Almere Hout Noord, op weg naar een sociaal duurzame wijk, Gemeente Almere
 • ‘Voorwoord’, in: Wonen in Almere, Gemeente Almere. Lees hier de volledige publicatie.

2008

 • ‘De ontwerpuitdaging van nu is om zo te ontwerpen dat het uiteindelijke object gericht is op hergebruik’, Bouwen & Wonen Almere, voorjaar (column)
 • ‘Almere sociaal duurzaam’, Bouwen & Wonen Almere, zomer (column)
 • ‘De Almere Principles als manifest voor duurzame ontwikkeling’, in: De Almere Principles, voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030, Bussum (THOTH) (met Jacqueline Cramer, William McDonough en Fred Feddes). Lees hier de volledige publicatie.
 • Almere, Stad van Water en Groen, Bouwdoos voor de ‘Schaalsprong Almere 2030’, Gemeente Almere
 • ‘Dankwoord’, tijdens: uitreiking Rotterdam-Maaskantprijs, 17 oktober. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Duurzame wijk- en gebiedsontwikkeling: De eindgebruiker als opdrachtgever’, Ontwerpmanager
 • ‘Het beste van twee werelden’, Spacemakers, november (column)

2007

 • ‘Zonder dromen geen kiezers’; themanummer Verder na Vreeman, Wie wijst de PvdA de Weg?, Socialisme & Democratie, nr. 7
 • ‘The Netherlands and the denial of the megacities’, Megacities. Infrastructure, the glue of megacities, Kenniscentrum Grote Steden (column)
 • ‘Mensen maken de stad’, openingsbijdrage tijdens: vakdebat Stedenbouw van onderop, 11 april. Lees hier de volledige publicatie.

2006

 • ‘Nieuw evenwicht kan verschraling tegengaan’, PRO. Lees hier de volledige publicatie.
 • ‘Links moet een vuist maken’, NRC Handelsblad, 20 maart (met Diederik Samsom). Lees hier de volledige publicatie.
 • Conflict over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de gemeente Haarlemmermeer, Initiatiefnota. Lees hier de volledige publicatie.
 • De verkoop van een luchthaven, de privatisering van een werkstad, Initiatiefnota (met Jacqueline Tellinga). Hier de link Schiphol – De Privatisering van een luchthaven, de verkoop van een stad  en een PPP-presentatie Nota De verkoop van een luchthaven
 • ‘Adri Duivesteijn en Maarten van Poelgeest over Almere Pampus en de toekomst van de Noordvleugel’ en ‘Wethouder Adri Duivesteijn over de vier belangrijkste motieven van de maritieme stad’, in: Atelier IJmeer 2030+, Amsterdam IJmeer, Almere, stedenbouwkundig ontwerp, Rotterdam (010)
 • Ik Bouw Mijn Huis In Almere, particulier opdrachtgeverschap volgens de Almeerse aanpak, Gemeente Almere

Share and Enjoy !

Shares