Alvaro Siza – tekeningen voor Den Haag

In het kader van de stadsvernieuwing in de Schilderwijk werkte Alvaro Siza vanaf 1884 een aantal (woningbouw)plannen uit. Het zou de stadsvernieuwing in Den Haag grondig gaan herzien. Het plan Punt Komma op de hoek Parallelweg en de Vaillantlaan was zijn eerste woningbouwproject. Een klein inzicht in de werkwijze van Alvaro Siza laat de brief, hieronder ook in pdf-vorm opgenomen, zien die hij mij op 12 april 1986 stuurde. Voor een inzicht in de politieke achtergronden van het beleid heb ik ook het in 1988 gehouden interview met ondergetekende in het architectuurtijdschrift Archis opgenomen.

Share and Enjoy !

Shares