Op de valreep nog even terugkijken naar 2021 en vooral ook naar de nieuwe kansen in 2022

Ter toelichting: De kop in dit eindejaarsbericht in het Algemeen Dagblad begint een beetje macho maar deze komt voort uit mijn overtuiging dat politici zich vooral om de kwaliteit van hun stad of dorp moeten bekommeren. Die kwaliteit uit zich niet per se in, wat ik noem, een kwantitatieve benadering. In deze debatten staan vaak de bezwaren van de achterban centraal en de behoefte om die te bevredigen. De compromissen die hierdoor worden ‘afgedwongen’ zeggen vaak weinig over de uiteindelijke uitkomst van een plan.

In Den Haag spelen een paar kwesties (inrichting Spuiplein en verdichting bij de stations) die een fundamenteler debat vragen dan de compromissen die nu, net voor de valreep van de gemeenteraadsverkiezingen, door de Raad zijn vastgesteld. Met alle waardering voor compromissen en voortvarendheid ultiem moet het gaan om een visie op de stad en daarmee verbonden om de kwaliteit van een plan.

In mijn interview geef ik aan ‘dat het anders kan’.

Een mooie jaarwisseling en een gezond 2022 wens ik u allen toe

Share and Enjoy !

Shares