Blog voor BNA

In Nederland hebben we te maken met een vreemde paradox. Als we terugblikken op de afgelopen honderd jaar, zien we een enorme vooruitgang. We hebben ons bijna letterlijk vrijgevochten; van een feodale samenleving naar een democratische verzorgingsstaat, waarin burgers meer rechten hebben en geschoold en geëmancipeerd zijn. Waar de staat aanvankelijk voor mensen zorgde, leidt deze modernisering op steeds meer beleidsterreinen tot een fundamentele rolverandering. Behalve op het beleidsterrein van het wonen; daar lijkt de tijd te hebben stilgestaan.

Maar naar aanleiding van de toezegging de de minister voor Wonen en Rijksdienst tijdens het debat over de verhuurderheffing deed – namelijk dat hij “nog voor het einde van 2014 zal komen met een uitwerking van de Wooncoöperatie, een vorm van zelforganisatie van kopers en huurders, gericht op gezamenlijke doelen, als nieuwe vorm van toegelaten instelling” – zijn er veranderingen op komst, die ook voor architecten nieuwe kansen en uitdagingen bieden. Ik schreef er een column over voor BNA, die vandaag werd gepubliceerd.

Lees hier de column.

Share and Enjoy !

Shares