De PvdA gaat in het wonen terug naar de kern: ’toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap’

De Werkgroep Volkshuisvesting van de PvdA, onder leiding van voorzitter Hans Spekman, heeft op 18 juni 2016 haar essay gepresenteerd waarin zij de verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA voorstelt terug te gaan de kern van een sociaal woonbeleid.

Daarbij gaat het om de Waarden van het Wonen:

  • Toegankelijkheid: er zullen meer huizen moeten worden gebouwd, op plekken waar mensen willen wonen
  • Betaalbaarheid: iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen
  • Zeggenschap: bewoners moeten meer te zeggen hebben over de plek waar ze wonen

Deze waarden worden uitgewerkt in een sterke en ingrijpende correctie op het bestaande sociale woonstelsel. Daarbij wordt fundamenteel afstand genomen van de marktwerking binnen het sociaal woonstelsel. Voor zij die zijn aangewezen op een sociale huurwoning gaat het weer gewoon om een direct te betalen woonlast (huur en energie), om een reëel en betaalbaar woningaanbod, om echte zeggenschap door een schaalverkleining en democratisering van de huidige woningcorporaties en het recht op zelforganisatie via de wooncoöperaties. Daarnaast stelt de werkgroep voor de verhuurdersheffing los te laten en via een fonds te gaan investeren in een sociaal woonprogramma.

Wanneer de programmacommissie van de PvdA de voorstellen overneemt durf ik te stellen dat de PvdA voor wat betreft het wonen zich in haar fundamentele opvatting heeft gemoderniseerd en dat daarmee het sociale woonstelsel als belangrijk onderdeel van ons publiek domein kan worden gerehabiliteerd. Om dat waar te maken is er nog een hele weg te gaan. Maar die is wel ten volle de moeite waard.

Voor het gehele verhaal verwijs ik u met volle overtuiging naar ons essay

Samenvatting essay werkgroep volkshuisvesting van de PvdA

2016 – Werkgroep PvdA-Onze Waarden voor het Wonen

Eerste reactie op PvdA-Nota Wonen: Lof en cynisme
Het is niet verwonderlijk dat er gemengde reacties komen op een nota over wonen van de PvdA. In de afgelopen jaren heeft de PvdA door haar ‘samenwerking’ met de VVD, die vooral het karakter heeft van een business deal dan het zoeken naar een synthese in de verschillende politieke opvattingen, vel van har vertrouwen verloren. Het is duidelijk dat er nog heel wat zal moeten gebeuren wil de kiezer van de PvdA opnieuw haar volle vertrouwen geeft aan de PvdA. teleurstelling over de PvdA te laten verdwijnen. Toch is er voor de PvdA geen andere weg dan die van de inhoud. De Nota Wonen is daarom juiste weg, namelijk die van de terugkeer naar de sociaal democratische waarde in het te voeren beleid. En dan is het prettig om te lezen dat de inhoud van de nota daarvoor ‘lof’ krijgt. De eerste stap naar herstel van vertrouwen is daarmee gemaakt.
Parool: PvdA laat sociale huur herrijzen 
Parool: PvdA-Nota Wonen: lof en cynisme.

Peter Hendrikx, financieel-economisch journalist en consultant voor woningcorporaties, heeft de Nota Wonen met een kritische blik gelezen, is leesbaar gecharmeerd van de nota maar plaatst, net als in de nota zelf, de vraag of erin ons land een politieke meerderheid gevonden kan worden voor de samenhang van een werkelijk sociaal woonstelsel. Per saldo zeker een contructieve bijdrage om met de kanttekeningen de inhoud van de nota te verbeteren. Woonnotitie PvdA is doordrenkt van geloof in maakbaarheid

 

Share and Enjoy !

Shares