“We moeten wonen weer aan de mensen teruggeven”

Onlangs werd ik door Cobouw (Thomas van Belzen) geïnterviewd over een veelheid aan onderwerpen; het debat over de Wet maatregelen woningmarkt 2014, Almere en het grootschalige zelfbouwprogramma dat daar onder mijn verantwoordelijkheid is geïntroduceerd – inclusief ‘Ikbouwbetaalbaar’ -, de systematiek van onze bouwwereld en het principe van de wooncoöperatie. Rode draad door het verhaal, dat op 7 februari werd gepubliceerd, is dat het in ons wonen niet of nauwelijks meer over mensen gaat, en dat het tijd wordt voor een radicale omslag. Tegenover het marktdenken, waarin winstmaximalisatie domineert terwijl de burger is gereduceerd tot consument van het wonen, kan een stelsel worden geplaatst dat de burger, als producent, centraal stelt. Dat past niet alleen bij de huidige tijdsgeest; het doet ook recht aan de intrinsieke waarde(n) van het wonen. Of, in de slotzinnen van het interview: “wonen is iets van jezelf. Iets heel primitiefs. Wij moeten wonen weer teruggeven aan de mensen.” Lees hier de inleiding (voorpagina); lees hier het volledige interview.

Share and Enjoy !

Shares