Symposium Woonbond: ‘Doe-het-zelfbeheer’

FotoVandaag, 21 juni 2014, vond in het Bruishuis in Arnhem – een voormalige verzorgingsflat die volledig in beheer is genomen door BewonersBedrijf Malburgen – het symposium ‘Doe-het-zelfbeheer’ plaats, georganiseerd door de Nederlandse Woonbond. Op verzoek van de Woonbond hield ik een inleiding, specifiek gericht op de wooncoöperatie als onderdeel van een zichzelf organiserende samenleving.

Mijn presentatie werd vooraf gegaan door een videoboodschap van Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, waarin hij aangaf dat er – conform de toezegging die hij deed tijdens het debat over het Woonakkoord in december 2013 – uitwerking wordt gegeven aan het principe van de wooncoöperatie “als nieuwe vorm van toegelaten instelling”. De minister komt op korte termijn met een consultatienotitie over de contouren van de wooncoöperatie zoals die nu zijn uitgewerkt; de uitkomsten van de consultatie zullen worden meegenomen in het uiteindelijke wetsvoorstel.

Daarmee lijkt er voor het eerst zicht op de introductie van wooncoöperaties, als tussenvorm tussen koop en huur en feitelijk ook de hoge en lage inkomens, waarmee (meer) mensen in staat worden gesteld zelf inhoud te geven aan hun eigen woon- en leefomgeving. Op het moment dat bezit wordt overgedragen aan de zittende huurders, maakt dat ontzettend veel geld vrij. Dat geld, eigenlijk de voormalige subsidies, kan opnieuw worden geïnvesteerd in de volkshuisvesting. Maar belangrijker vind ik dat zelforganisatie leidt tot een wezenlijk andere dynamiek. Tot een grote betrokkenheid van de bewoners en een veelvoud van activiteiten, passend bij de wensen van de bewoners.

Zie hier de volledige presentatie.

Share and Enjoy !

Shares