Het herstel van de PvdA begint van onderop, een stemverklaring voor Nelleke Vedelaar

De verkiezing voor een voorzitter van de PvdA is opengesteld. De leden van de PvdA hebben tot en met 4 oktober de tijd om hun keuze te bepalen. Deze keuze beperkt zich tot een tweetal kandidaten. Dat is voor een grote partij als de PvdA schraal. Het is ook niet zo dat er hele schokkende ideologische verschillen bestaan tussen de beide kandidaten. Nelleke Vedelaar is een voorbeeld van het wethouderssocialisme wat lang de basis van PvdA is geweest. Het duo Astrid Oosenburg en Gerard Oosterwijk hebben vooral ervaring op het parlementaire niveau. Het gaat nu dus niet primair om een keuze voor een politieke richting. Veel belangrijker is de vraag hoe de PvdA, na een jarenlange dramatische vervreemding van haar eigen kiezers, haar eigen geloofwaardigheid als veranderingsbeweging weer kan terugverdienen? Dat is nog niet zo’n eenvoudige opgave. Met Lodewijk Asscher hebben de leden zich – gelukkig – al uitgesproken voor een ander politiek leiderschap. Bij deze verkiezing gaat het vooral om de vraag wie als voorzitter de PvdA als politieke vereniging weer betekenis kan geven? Wat is de weg hier naartoe?

Nelleke Vedelaar, wethouder in Zwolle

Voor mij begint het herstel van de PvdA bij de herwaardering dat de PvdA primair een, breed in de samenleving gedragen, veranderingsbeweging is. Alleen vandaar uit kan de PvdA haar inhoudelijke betekenis terugkrijgen in het Parlement, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden. In die veranderingsbeweging moeten de sociaaldemocratische idealen weer centraal komen te staan. De PvdA zal zich dus, een parallel met Labour dringt zich op, moeten vrijmaken van de omhelzing van het neoliberale gedachtengoed. En in haar werkwijze zullen onze volksvertegenwoordigers moeten afzien van de apolitieke werkwijze waarin door middel van het uitruilen van politieke speerpunten bestuurd wordt (‘strafbaarstelling van illegalen versus kinderpardon’). Het Van Waarde project van de Wiardi Beckmanstichting (WBS) en het verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ bieden een basis voor het herstel van onze sociaaldemocratische waarden. Maar dat is nog maar een begin. Een nieuwe voorzitter zal leiding moeten geven aan een verdere verdieping en uitwerking in handzame ideeën en plannen voor een meer sociale en rechtvaardiger samenleving. Dat is een enorme klus.

Het vertrouwen in de PvdA zal vooral van onderop hersteld moeten worden. Dat begint op lokaal niveau. Heel goed weten wat daar speelt is een eerste vereiste. Juist daar de PvdA weer sterk maken zal ertoe bijdragen dat het contact met onze achterban weer hersteld wordt en wij weer geloofwaardig worden. Ik geloof dat Nelleke Vedelaar met haar lokale ervaring daarop het beste is voorbereid. Zij kan verbindingen leggen met al die mensen die ook geloven dat een werkelijk sociale samenleving mogelijk is. Zij weet dat dit een belangenstrijd is die ook in de kern moet worden aangegaan. Als bestuurder is zij een klassieke vertegenwoordiger van het wethouderssocialisme. Of het nu gaat over zorg, opvang van vluchtelingen of huisvesting; telkens zoekt zij bondgenoten om samen sterker te staan in de strijd voor al die mensen die op de PvdA rekenen.

Ik mocht met Nelleke Vedelaar samenwerken in de programcommissie voor het nieuwe verkiezingsprogramma. In de politiek gaat het om karakter. Nelleke heb ik daarin leren kennen als een van die personen, die op het juiste moment de wenkbrauwen fronst en het op zo’n moment niet nalaat haar vinger op te steken om een sociaaldemocratische koers veilig te stellen. Zij doet dat volstrekt autonoom, of dat nu gewaardeerd wordt of niet, en is daarin koersvast. Het is dan ook mede door haar dat dit verkiezingsprogramma vooral ook een herwaardering van onze sociaaldemocratische uitgangspunten is geworden. Het programma is daarom een niet mis te verstane breuk geworden met de politieke inzet van de PvdA in de afgelopen jaren. Het zal voor de nieuwe voorzitter niet gemakkelijk worden. Maar als er een kans is om weer als volkspartij geloofwaardig te worden dan is voor mij Nelleke Vedelaar daarvoor de beste persoon. Een voorzitter bovendien, die voor iedereen ook herkenbaar zal zijn aan haar gulle lach en fantastische zangstem.

Share and Enjoy !

Shares

1 gedachte op “Het herstel van de PvdA begint van onderop, een stemverklaring voor Nelleke Vedelaar

 1. Edwin Broekman

  Beste Adri,
  Ik herken mij in je observatie van Nelleke.
  Ik ken Nelleke Vedelaar nu 7 jaar. Ze is een bijzondere vrouw met enorme kwaliteiten en talenten. Daar sta ik niet alleen in. Veel Zwollenaren zijn het me eens, van links tot rechts, jong en oud, hier geboren of een Zwollenaar met een migratie-achtergrond. Het maakt niet uit. Ze heeft mensen aan zich weten te binden. Mensen het gevoel gegeven dat een lokale politica er echt voor je kan zijn, als mens, iemand die luistert, empathie toont, activistisch, goedlachs en vrolijk, 24 uur per dag beschikbaar als iemand door het ijs dreigt te zakken of in een schrijnende situatie is beland. Als ombudsman in Zwolle heb ik dat ervaren. Vele stadsgenoten hebben dat ervaren. Ze heeft de sociaal-democratie weer nieuwe betekenis gegeven.
  Regelmatig zag ik bij beginnende lokale bestuurders risicomijdend gedrag. Voorzichtig zijn, geen fouten maken, die 1e periode zonder kleerscheuren zien door te komen. Dat geldt niet voor Nelleke. Ze heeft lef, is niet bang uitgevallen. Ze kan uitstekend analyseren en snel schakelen op meerdere niveaus, spreekt ieders taal, is erg sociabel. Vanuit haar rechtvaardigheidsgevoel, solidariteit en strijdbaarheid is Nelleke er vanaf de eerste dag vol ingegaan als wethouder. Heeft ze complexe en gevoelige dossiers voortvarend opgepakt. Ook niet te beroerd collega-wethouders te steunen als het spannend was. Een sterk eigen profiel hebben en collegiaal besturen in de ware betekenis. Meermalen stond Nelleke voor volle zalen met (hele) boze burgers. De ene keer tientallen, een andere keer boven de 1000. Elke keer gaf ze mensen het oprechte gevoel dat ze oog en oor had voor hun zorgen. Maar ze liet ook zien dat ze niet bang was. Van een buurt die niet zat te wachten op een woonvorm voor bijzondere doelgroepen tot een uitpuilende zaal van mensen die kritisch waren over de komst van een AZC. Ze luisterde, gaf gehoor aan de zorgen van mensen, maar stond ook voor haar zaak. In Zwolle slaapt niemand op straat en een stad van zo’n 130.000 inwoners heeft de plicht 800 vluchtelingen een veilige plek te bieden. Met haar stijl van besturen is ze in staat gebleken maatschappelijke weerstand om te buigen naar acceptatie. Respect en waardering te verdienen, of je nu wel of niet sympathiseerde met haar partij.
  Eigenlijk is Nelleke het type politicus en bestuurder waar de samenleving om vraagt. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Durven geven, waardoor je ook krijgt. Doorleefdheid en voorleefdheid laten zien. Zelf laten zien wat je van anderen vraagt., waardoor je geloofwaardig bent en mensen je echt vertrouwen. Meer mensen aan je weten te binden, dan alleen leden van je eigen partij. Allemaal eigenschappen die de nieuwe voorzitter van de PvdA nodig heeft. Eigenschappen die nodig zijn om het vertrouwen bij de kiezers en de leden weer terug te winnen.
  Edwin Broekman

Reacties zijn gesloten.