Platform 31 start experimentenprogramma wooncoöperaties

Het principe van de wooncoöperatie lijkt van de grond te komen. Eerder berichtte ik al dat de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, een brief betreft de uitwerking van de wooncoöperatie naar maatschappelijke partijen stuurde. Daarin heeft hij aan dat de oprichting van een wooncoöperatie nog geen gemeengoed is, en dat het wenselijk is dat er wordt gewerkt aan kennisopbouw, het faciliteren van ervaringen en enige standaardisatie: “Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 zal de komende maanden – met ondersteuning van BZK – een breed programma Wooncoöperaties opzetten. Hierbij zullen met een geïnteresseerde kopgroep van initiatiefnemers maar ook met betrokkenheid van organisaties zoals Aedes, Woonbond en VNG ervaringen worden opgedaan in pilots die worden gedocumenteerd. Er wordt een handreiking voor gebruikers en aspirant-oprichters opgesteld, en bezien wordt of behoefte bestaat aan het opstellen van modelstatuten voor een wooncoöperatie.”

Platform31 roept koplopers en kennispartners op de eigen website op zich te melden, om samen te zoeken naar werkwijzen voor wooncoöperatie: “Bij de uitvoering van hun plannen voor een wooncoöperatie lopen initiatieven tegen een groot aantal onbeantwoorde vragen aan. Op gebied van wet- en regelgeving, juridische constructies, financiering en investering, exploitatie en bestuur doen zich nog veel belemmeringen voor. Platform31 wil de komende tijd met een aantal koplopers aan de slag om deze knelpunten te identificeren, oplossingen te vinden en tot een meer systematische werkwijze te komen. Heeft u concrete plannen voor het oprichten van een wooncoöperatie maar zoekt u nog naar de juiste weg? Meldt u dan nu aan voor deelname aan het experimentenprogramma Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie.”

Share and Enjoy !

Shares