Experiment “Verkoopregels voor Wooncoöperaties” maakt korting tot vijftig procent (!) mogelijk

Vandaag, 5 juli 2016, is er opnieuw een belangrijke stap gezet naar de totstandkoming van ‘een sociaal woonstelsel van en voor burgers’. De minister voor Wonen heeft per  kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij vanaf september a.s. gaat starten met het experiment verkoopregels voor Wooncoöperaties. In dit experiment gaat hij de verkoop van sociale huurwoningen van woningcorporaties gelijk stellen aan de huidige verkoopregels voor natuurlijke personen (individuele huishoudens). Dat betekent dat de woningcorporatie onder voorwaarden een korting mag geven tot vijftig (!) procent van de taxatiewaarde bij lege verkoop.

Overhandiging Duivesteijn - Blok

Aanbieding De Wooncoöperatie, op weg naar een zichzelf organiserende samenleving. Januari 2013

Met de komst van het fenomeen’ Wooncoöperatie’ in de nieuwe Woningwet 2015, de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur en nu het experiment ‘verkoopregels voor Wooncoöperaties’ heeft de minister van Wonen een van de belangrijkste belemmeringen opgeruimd die de verzelfstandiging van huurders binnen ons huidige sociaal woonstelsel in de vorm van een eigen wooncoöperatie nu nog in de weg staan. In veel situaties is er nu voor lagere inkomens een rendabele exploitatie van de woningen mogelijk en is voor hen de weg naar zelfbeheer in het wonen geopend. Voor meer informatie over het oprichten van een Wooncoöperatie kunt u terecht op deze website maar ook bij het Platform 51 en Cooplink

Share and Enjoy !

Shares