De Schilderswijk in 1980

Vanaf 1973 woonde ik in de van Dijckstraat 208, in het hartje van de Schilderswijk in Den Haag. In 1980 rukte ook hier de stadsvernieuwing op. Een eerder renovatieproject in dezelfde straat had helaas al laten zien dat het wegnemen van het optrekkende grondwater technisch een vrijwel onmogelijke opgave was. Vocht bleef, ook na de renovatie, de woning binnendringen en ondermijnde de kwaliteit van het wonen. Sloop van dit deel van de Schilderswijk was dan ook onvermijdelijk.

Woonachtig in de van Dijckstraat maakte dat ik dagelijks de gevolgen van de steeds slechter wordende woon- en leefsituatie zag. Dat ervaarde ik zelf maar vooral ook mijn buurtgenoten. Niemand kon zich hieraan onttrekken. De situatie werd met de dag meer onleefbaar.

Voor mij reden om als bewoner een dagboek bij te gaan houden.Voor de illustraties van dit dagboek maakte ik vrijwel dagelijks foto’s. Op deze wijze legde ik het dagelijks leven vast. De beelden spreken voor zichzelf.

Mijn dagboek wilde ik publiceren om als raadslid een impuls te geven aan het zoveelste debat in de gemeenteraad over de leefbaarheid in de oude wijken. Tot een publicatie van mijn dagboek is het nooit gekomen omdat ik op 3 november 1980 door de gemeenteraad werd gekozen tot wethouder Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing.

Vanaf dat moment werd ik zelf verantwoordelijk en ging ik daadwerkelijk aan de slag om de stadsvernieuwing op gang te krijgen en… ook mijn wijk weer leefbaar te maken.

Voor iedereen die wil terugkijken naar het wonen in de Schilderswijk in de jaren tachtig heb ik een selectie van mijn foto’s hieronder alsnog gepubliceerd.

Share and Enjoy !

Shares